Hvad er “Tabt Arbejdsfortjeneste” til forældre med handicappede/syge børn?

 

For hvad er Tabt arbejdsfortjeneste og hvorfor får man det?

På Socialministeriets hjemmeside kan man læse følgende:

Tabt arbejdsfortjeneste

Passer forældre deres handicappede barn, er de berettigede til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. ”Kronisk lidelse” betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. ”Langvarig lidelse” betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere.

Det er en betingelse:

at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og
at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave
Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge:

 • Har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald.
 • Har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at skade andre.
 • Sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe det i løbet af natten.
 • Skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser.
 • Har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole.
 • Ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko.

Der står altså intet om at der skal foreligge en diagnose. Der står intet om at et skoletilbud (som i vores tilfælde kun kan bruges meget meget lidt) udelukker, at der samtidig kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste.

Der står derimod, at hvis man i grove træk har et liv, der ikke tillader en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, så skal man kompenseres via serviceloven.

Det har vi valgt her i Danmark, for at familier med handicappede børn ikke er tvunget til at anbringe deres børn på institutioner for at beholde deres hverdag og hjem.

Tabt arbejdsfortjeneste er ikke en offentlig ydelse som kontanthjælp. Det er en forsikringsydelse, som både sikrer at alle børn uanset handicap og sygdom har ret og mulighed for at bo sammen med deres familie.

Det er også en ydelse som har sparet samfundet for trecifrede millionbeløb til døgninstitutioner.

Jeg har opgivet mit liv for Noah. Mit arbejde som socialrådgiver, mit virke som tillidsrepræsentant og mit privatliv som kvinde, datter og veninde. Jeg har ikke gjort det for “at få lov til at gå hjemme”.
Jeg har gjort det, fordi han er mit barn og har brug for mig 24 timer i døgnet. Fordi pasningen af ham er et massivt kæmpearbejde, som ellers ville kræve mange flere hænder end jeg.
Hvis jeg skulle have et arbejdsliv og et privatliv, så kræver det, at kommunen opretter en døgnplejeordning i hjemmet for Noah. Hans helbred og handicaps bliver kun værre og han kan ikke være uden pasning og overvågning så meget som et minut på dagen. Det koster godt nok mange millioner. Men hvis kommunen ikke ønsker, at jeg går hjemme og sander til, så er det bestemt en anvendelig løsning.

Men kommunen har givet forhåndsafslag på en døgnplejeordning til Noah.

Så hvor meget, jeg end gerne ville bevise, at jeg ikke bare er ude på at trisse rundt herhjemme for samfundets regning, så kan jeg ikke. For nogen skal passe Noah.

Og når man ikke kan/vil tilbyde den professionelle pasningsordning, så er der Tabt arbejdsfortjeneste tilbage. Fordi vi har valgt i Danmark, at vi vil forsikre os mod armod og social udstødelse ved at betale dobbelt så meget i skat, som i andre sammenlignelige lande.

Det er en ydelse, der er eller burde være tilgængelig for alle uanset status og samfundslag. Det er en ydelse, du og jeg har betalt til hele vores liv – ligesom en indboforsikring.

Og husk:

Formålet med ydelsen er at medvirke til
• at disse børn og unge kan forblive i familien og dermed undgå
anbringelse på institutioner e.l., såfremt hensynet til barnets tarv
tilsiger dette
• at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med
barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse
• og at hindre at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller
kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

(Fra http://www.faaborgmidtfyn.dk/fileadmin/user_upload/BUR/Kvalitetstandard42_Handicap.pdf)

Advertisements

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Politics, Social work, The battle of Frederiksberg and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hvad er “Tabt Arbejdsfortjeneste” til forældre med handicappede/syge børn?

 1. Reblogged this on The Noah Lequime Inspiration and commented:

  Jeg bliver simpelthen nødt til at reblogge dette indlæg – ikke mindst set i lyset af Ekstrabladets artikel fra i dag: http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2158015.ece
  Tabt Arbejdsfortjeneste er ikke en gave til handicapforældre, fordi det er synd for dem. Det er en mulighed for kommunerne, for at spare hundredevis af millioner på institutioner og sikre barnets trivsel.
  At have et handicappet barn hjemme, er at køre en døgninstitution ene mand. Og som i mit tilfælde på halv løn og uden refusion af de driftsudgifter, man har udover de almindelige udgifter ved at have børn.

 2. Super relevant indlæg – jeg deler det lige på Autismetanken.

 3. Reblogged this on Autismetanken and commented:
  Super relevant indlæg spækket med brugbare informationer.

 4. Pingback: Farvel undtagelsestilstand | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s