Hvad er “Tabt Arbejdsfortjeneste” til forældre med handicappede/syge børn?

Jeg bliver simpelthen nødt til at reblogge dette indlæg – ikke mindst set i lyset af Ekstrabladets artikel fra i dag: http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2158015.ece
Tabt Arbejdsfortjeneste er ikke en gave til handicapforældre, fordi det er synd for dem. Det er en mulighed for kommunerne, for at spare hundredevis af millioner på institutioner og sikre barnets trivsel.
At have et handicappet barn hjemme, er at køre en døgninstitution ene mand. Og som i mit tilfælde på halv løn og uden refusion af de driftsudgifter, man har udover de almindelige udgifter ved at have børn.

The Noah Lequime Inspiration

 

For hvad er Tabt arbejdsfortjeneste og hvorfor får man det?

På Socialministeriets hjemmeside kan man læse følgende:

Tabt arbejdsfortjeneste

Passer forældre deres handicappede barn, er de berettigede til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. ”Kronisk lidelse” betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. ”Langvarig lidelse” betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere.

Det er en betingelse:

at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges…

View original post 626 more words

Advertisements

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
This entry was posted in Politics, Social work, The battle of Frederiksberg and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Hvad er “Tabt Arbejdsfortjeneste” til forældre med handicappede/syge børn?

  1. Pingback: Strisserne kommer… | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s