Den helt store fødselsdagsgave…

fødselsdagskage

Min fødselsdag falder ellers midt i en uge med 80 arbejdstimer i Noahs sygeplejerskeordning. Så da telefonen ringede ved middagstid og Ricky, som er privat socialrådgiver og partsrepræsentant i vores sag, var i røret, var min umiddelbare respons: “jeg vil ikke høre det, hvis du har dårligt nyt”

Men Ricky havde godt nyt. Ankestyrelsen, som i et år nu har behandlet min klage over den manglende hjælp til Noah, havde sendt nogle nye dokumenter i partshøring.

Det var blandt andet et telefonnotat fra en samtale med Sundhedsministeriet og to fremsendte skrivelser fra samme om Noahs sag.

På foranledning af Karina Adsbøl, den utrættelige forkæmper for ordentlighed i sociale sager, havde Liselott Blixt stillet et spørgsmål i samråd hos sundhedsminister Ellen Thrane Nørby. Udgangspunktet var min blog om Noahs sygeplejeordning i hjemmet og hvordan den havde sejlet i 2 år, hvorfor jeg har måtte dække sygeplejerske-vagterne, samt være på tilkald om natten, grundet kommunens såkaldte serviceniveau og Olivia Danmarks svært mangelfulde administration af opgaven.

For at sikre en korrekt og grundig besvarelse har sundhedsministeren indhentet bidrag fra både Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed.

I det fremsendte skriver sundhedsministeren, at det er kommunens ansvar at levere den pleje som lægen anviser og er ansvarlig for. I Noahs sag har lægen utrætteligt gjort kommunen opmærksom på, at Noahs helbred var af en så kompliceret art og plejen dermed tilsvarende kompliceret, at han har behov for sygeplejersker i hjemmet 24 timer i døgnet.

Det er også kommunens ansvar at sørge for at den virksomhed, som opgaven leveres ved, rent faktisk leverer det anviste.

I vores tilfælde har kommunen ikke betalt bureauet, det dette ikke sendte en sygeplejerske, hvilket godt kan foranlede én til at tænke, at Køge kommune har spekuleret i at lade mig bære arbejdsbyrden for dermed at spare penge. Det gælder i øvrigt også den store mængde praktisk arbejde, der er fulgt med Noahs sygdom og handicap, samt det at køre en slags hospitalsafdeling i hjemmet.

Ca. 8 millioner har de sparet på 2,5 år.

Men nu har selveste sundhedsministeren altså fastslået, at den går ikke.

Ikke alene skal kommunen levere den pleje, som lægen anviser, de skal sørge for at det er kvalificeret personale, som får den fornødne oplæring og udstyr til at varetage opgaven.

Styrelsen for Patientsikkerhed har endvidere overfor Sundhedsministeriet oplyst, at “de foreliggende oplysninger om det konkrete patientforløb har givet styrelsen anledning til at undersøge forløbet nærmere med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at åbne en tilsynssag vedrørende tilrettelæggelsen og udøvelsen af den givne behandling”

Så nu vil jeg glæde mig til at der bliver rettet op!

Jeg har formået at holde Noah infektionsfri i 2,5 år. Det siger hospitalerne er en uhørt bedrift med et CVK. Men de 8 millioner, som kommunen har sparet, er helt konkret arbejdstimer, som jeg har haft. 

Retten i Holbæk afgjorde for nyligt, at Kalundborg kommune skulle kompensere forældrene til en handicappet og autistisk dreng, fordi de ikke havde leveret den anviste hjælp og dermed tvunget forældrene til at varetage den, hvilket kan læses her.

Jeg har derfor fremsendt mine arbejdstidsopgørelser for de sidste 2,5 år til ankestyrelsen. Jeg håber, at kommunen vil bringe sagerne i orden uden, at vi skal i retten, men ellers er jeg fortrøstningsfuld. Vi taler nemlig om en kommune som allerede i 2015 sagde følgende til Hvidovre hospital:

referat arbejdsmøde ml. kommune og hospital 2.6.15(2) uddrag

På daværende tidspunkt havde hospitalet skrevet til kommunen, at de fralagde sig ansvaret for Noahs pleje i hjemmet, når Noah ikke fik den anviste pleje. Man i værksatte senere en 16/8 ordning, hvor timerne blev fordelt mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, men hospitalet fastholdt igen og igen overfor kommunen, at det ikke var adækvat i forhold til Noahs særlige situation og at man på den måde overlod det sygeplejefaglige ansvar og arbejde til mig. I øvrigt en ordning, hvor kommunen accepterede, at bureauet leverede social- og sundhedsassistenter på de vagter, men havde bevilget som sygeplejersker.

Der pågår stadig møder mellem Køge kommune og Hvidovre hospital for at få lægerne til at nedgradere deres anvisninger til Noahs pleje.

Men nu har Sundhedsministeren da meldt klart ud. Lægens anvisninger skal følges.

Jeg knokler videre imens.

Man lader jo ikke sit barn dø, vel?

 

Se ministerens fulde svar her: Folketingets samråd

Advertisements

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Noah, Politics and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Den helt store fødselsdagsgave…

  1. Pingback: Det russiske folkeeventyr | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s