Hvad handler Noah-sagen egentlig om?

Dette er en repost fra 2013:

 

Jeg har ikke skrevet så meget om vores sag. Der er kommet nogle opgivende udbrud, men en egentlig oversigt findes ikke her.

Det vil jeg råde bod på. Noahs (og familiens) historie er så fint skrevet i Alt for damerne uge 35 af Journalist og forfatter Else Marie Lehman, så jeg har skannet siderne ind, så de kan læses her.

CCF02102013_00000 CCF02102013_00001 CCF02102013_00002 CCF02102013_00003

Men sagen på Frederiksberg, den står der ikke så meget om, så her er den kort. Jeg har dokumentation for de påstande om lovbrud, der skrives om. Jeg har dokumentation for Noahs omfattende handicap og svigtende helbred. Mia Møller Roesen har også skrevet en masse om os og for os her: Huller i hukommelsen.

Tidslinje:

Frem til marts 2012 modtager jeg fuld TAF, dækning af merudgifter til Noah, samt dækning af merudgifter til Sophia, som er multiallergiker i svær grad.

Allerede i august 2011 tildeles jeg ny sagsbehandler, som straks går i gang med at efterse bevillingerne. Hun laver en §50 undersøgelse, idet jeg har søgt om ekstra aflastning pga. Noahs store søvnproblemer. Jeg har inden undersøgelsen 7 døgn + 10 timer månedligt. Noah starter samtidig på Geelsgårdsskolen, hvor han i løbet af det første knap halve år har 54 sygedage. Jeg kører selv Noah, men afventer opstart af en solokørselsordning. Noah har også et solotilbud på skolen. Dette er vurderet og anvist af PPR’s psykolog.

Jeg har set frem til, at Noah nogle dage kan være i skole, idet jeg indtil nu har været alene om den store arbejdsbyrde, det er at passe et multihandicappet, sygt barn med svær ADHD og angst. Det har ikke tidligere været på tale at fratage mig TAF’en pga. institution, idet det altid har været vurderet, at arbejdet, opsynet og rådighedskravet til fulde opfyldte en arbejdsuge – som det også er foreskrevet i serviceloven.

Men min nye sagsbehandler, som i øvrigt indleder bekendtskabet med at fortælle, at hun både er pædagog og socialrådgiver og ikke er fastansat i kommunen, hun baner sig hurtigt ind på den tese, at Noah ikke er så dårlig, som jeg siger. Hun er nemlig på hjemmebesøg og synes slet ikke, Noah er svagelig, men “fremstår tynd og energisk”. (Noah er meget svær at aflæse – også for lægerne.)

Denne usaglige og ufaglige vurdering bliver grundlaget for de næste to års magtmisbrug og magtudøvelse fra kommunens side. For sagsbehandleren vil gå til hvilke som helst yderligheder for at bevise, at hun har ret.
Hun har forfalsket journalnotater med udtalelser, som skulle komme fra trediepart (er dementeret), hun har skrevet til Noahs læger og kaldt det omsorgssvigt, at jeg ikke sendte ham i skole (der var Noah indlagt og så svært underernæret, at han fik voldsomme kramper og de færreste troede, han ville gå ud derfra igen), hun har ringet til nævnet og sået tvivl om mine oplysninger (offentligt notat), hvorefter nævnet gav kommunen medhold. Hun har udtalt til skolen, at jeg begik lovbrud.

Hun har nægtet at indhente oplysninger, indtil jeg fik advokat på sagen og hospitalet indkaldte til netværksmøder i dyb bekymring for vores situation.
Da overlægen i gastroenterologi så fremsendte en omfattende status, hvor Noahs alvorlige situation og vanskelige helbred er velbeskrevet, så indarbejdede hun den ikke i sagen, men fastholdt, at jeg stadig ikke kan få fuld TAF, fordi Noah har det bedre. Ja, han døde ikke, det er sandt, men han ligger ned 8 timer dagligt, for at holde næringen i sig. Han får også skyllet tarmen med 2 liter saltvand, først hver anden dag, men nu hver dag. Det tager 1 – 2 timer alt efter om han først skal ligge med medicin i tarmen til opløsning af afføringen.

Senest har hun så ringet til Noahs diætist (nej ikke den overlægen, der har skrevet status, men diætisten) og prøvet at få hende til at ændre Noahs sondemadning, så han kan komme mere i skole. Ja, du læste rigtigt. Sagsbehandler prøver at få diætist til at ændre Overlægens ordination. Den kan vist stå for sig selv.

Det var vist de grove træk – ellers skal jeg nok opdatere indlægget.

Måske skulle jeg nævne følgende:
Hvis nogen evt. tænker, at det er en rogue assassin, en sagsbehandler, der har mistet forstanden, så har min advokat Gry Rambusch og jeg været til møde med sagsbehandler, gruppeleder og afdelingsleder. Og alle niveauer sanktionerer sagsbehandlingen.

Da Gry Rambusch meget bestemt spurgte, hvordan pokker de kunne få sig selv til at insinuere omsorgssvigt ud fra sagsbehandlers fabrikerer journalnotater, lød svaret fra afdelingsleder: “Du af alle mennesker bør da være glad for at vi reagerer på en bekymring.” Nej, kære Frederiksberg kommune – man bliver ikke glad for,  at I lyver i journalen, opfinder anklager og så reagerer på det. Man føler sig faktisk udsat for et massivt overgreb. Det er magtmisbrug.

I øvrigt ved jeg præcis, hvad Noahs solo skoletilbud, som han kun kan bruge to timer om dagen på (hvis han er rask, ca. halvdelen af dagene), koster: 2,5 million kroner. Hvordan ved jeg det? Afdelingsleder sagde nok ti gange under samme møde, at når kommunen brugte så mange penge på et skoletilbud, så skulle Noah også bruge det.

Nå men, ok så. Jeg tryller ham da lige rask for jer. Ikke noget med at give hjemmeundervisning, som både læger og hospitalets pædagog foreslog. Nej, vi bliver bare ved med at sige han skal.

Jeg synes, vi skal sige til alle kræftramte børn, at de skal gå i skole, for så eksisterer sygdommen bare ikke mere.

Jeg skal nok stoppe nu og jeg beklager sarkasmen. Normalt er jeg et rigtig godt, helt almindeligt menneske. Men jeg er simpelthen blevet “voldtaget” for mange gange nu.

Hvis der er nogen, der synes, at de får noget for deres skattepenge ved, at vores familie mishandles på denne måde, så må de gerne sige til. Jeg kan nævne, at udover at kommunen nægter at give mig merudgifter til børnene, hvilket vel ligger i en 60.000 kr årligt, så er den halve TAF, de har frataget mig, på 150.000 kr.

Synes du, at Noahs liv ikke er de 210.000 kr. værd, så kig lige på billederne igen. Han er min dreng. Min elskede, kærlige, smukke dreng. Han blev syg ja, og handicappet som følge. Og nu skal Frederiksberg død og pine spare 210.000 kr. årligt med hans liv som indsats.

Advertisements

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Empathy, Politics, The battle of Frederiksberg and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Hvad handler Noah-sagen egentlig om?

  1. Pingback: Kender du Astrid? | Else Marie Lehman

  2. Pingback: Hvad er “Tabt Arbejdsfortjeneste” til forældre med handicappede/syge børn? | The Noah Lequime Inspiration

  3. Pingback: Orientere kommunalbestyrelse – tjek! | The Noah Lequime Inspiration

  4. Pingback: Om at sætte krydset det rette sted | Monalogen

  5. Pingback: Farvel undtagelsestilstand | The Noah Lequime Inspiration

  6. Pingback: Vi er ikke en enkeltsag! | The Noah Lequime Inspiration

  7. Pingback: Strisserne kommer… | The Noah Lequime Inspiration

  8. Pingback: Det russiske folkeeventyr | The Noah Lequime Inspiration

  9. Pingback: Den gode (handicap)mor | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s