Game not so over….

omgørelser 2016 køge

Nu skulle man jo tro, at når tre store instanser går i rette med en kommune, så retter de ind. Men ikke i Køge kommune.

I Køge kommune opfører de sig stadig som om, at jeg har bedt om at spise på D’Angleterre hver dag.

Det på trods af, at ud af de få sager, kommunen rent faktisk behandler, de ignorerer jo det meste, og sender klagevejledning til, så de kan blive behandlet i Ankestyrelsen, har Køge kommune en omgørelses-procent på 67!

Således var Køge kommunes reaktion på Ankestyrelsens afgørelse at skynde sig at meddele mig afslag på de merudgifter, jeg ikke har kunnet få behandlet i 3½ år. De skulle jo på ferie alle de kære mennesker.

Jeg er på snart 14 dage uden vaskemaskine, fordi jeg ikke kan få bevilget en industrivaskemaskine og de almindelige vaskemaskiner ikke kan tåle en vaskemængde på 200 + kg. vasketøj om ugen.

Jeg kan ikke få merudgifter til medicinbægre, engangsvaskeklude o.l. og slet ikke til merudgifterne til Noahs sygeplejeordning i hjemmet. Nej, det er nemlig helt almindelige udgifter, man har til et 11-12 årigt barn.

Så endnu engang har vi en kommune, som er fløjtende ligeglad med loven og fløjtende ligeglad med Ankestyrelsens afgørelser.

Jeg har mistet min uskyld. Det kan jeg ligeså godt sige. De dage, hvor jeg sad pænt og ventede på en løsning, måned efter måned, år efter år, er forbi.

Så jeg har i går og i dag skrevet til Arbejdstilsynet, Datatilsynet og Europa kommissionen og gjort opmærksom på manglende opfyldt APV for medarbejderne, manglende overholdelse af Persondataloven og ikke mindst overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention og arbejdsmarkedsregler.

Hvis Danmark ikke kan finde ud af at håndhæve deres regler og indføre sanktioner overfor offentlige instanser, der nægter at følge gældende lov, så kan EU måske hjælpe.

I hvert fald står der i konventionens artikel 4, at:

Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

1. Ingen må holdes i slaveri eller trældom.

2. Ingen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde.

Der står endvidere i konventionens artikel 5:

Ret til frihed og sikkerhed

1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.

Køge kommune har bevidst overtrådt disse paragraffer i Menneskerettighedskonventionen.

Det skal der rettes op på. At jeg skal have løn for mit arbejde, handler jo ikke kun om arbejdsmarkedsrettigheder. Det handler ligeså meget om, at det ikke længere skal kunne betales sig for en kommune at nægte familier eller enkeltpersoner hjælp, fordi de ikke kan straffes for det.

Hvis kommunerne skal lære at følge loven, skal de kunne straffes. Den fremgangsmåde bruger vi i alle andre henseender, det være sig privatpersoner eller virksomheder.

Store bøder og kompensation eller løn med tilbagevirkende kraft. Det er den eneste måde, kommunerne kan lære at følge landets og unionens love.

De næste par dage skal så gå med at klage til Det kommunale tilsyn, Ombudsmanden og så lige en sidste skrivelse til Køge kommunes Borgmester over den sagsbehandling, som har kostet os alle så dyrt. Han ignorerer mig nok. Jeg er jo også så besværlig.

Nå. Men jeg pudser da bare handskerne til endnu en omgang i ringen.

 

About Astrid Lequime

Founder of the Noah Lequime Foundation. Our goal is to brighten the lives of underprivileged special needs children around the world. Social worker, philanthropist and mother of three children. Two are special needs children.
Image | This entry was posted in Noah, Politics, Social work and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Game not so over….

  1. Pingback: Den gode (handicap)mor | The Noah Lequime Inspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s